Pobierz dokumenty

 

 

Rezerwacja obozów i kolonii  - LEKTOR Travel


Karta zgłoszeniowa

Uwaga! Karta zgłoszeniowa jest podstawą do przyjęcia na obóz / kolonie. Kartę należy wysłać online oraz dodatkowo pocztą tradycyjną wraz z podpisem rodziców, ponieważ jest to dokument wymagany przez kuratorium.


Testy językowe

 

Uczestnicy obozów i kolonii językowych są proszeni o wysłanie wypełnionego testu, który pozwoli na ustalenie poziomu zaawansowania.
Osoby, które uczestniczyły w koloniach /obozach językowych LEKTORA w poprzednich latach, nie muszą przesyłać testu językowego.

Zezwolenia - LEKTOR Travel

  • Zezwolenie na świadczenie usług turystycznych (nr 610/4)  Zobacz
  • Gwarancje ubezpieczeniowe  Zobacz
  • Akredytacja Kuratorium  Zobacz

 

How to book language camps

  • Online booking  Fill in
  • Terms & conditions-language-camps  See

Documents

After receiving the confirmation it is necessary to fill in and send online Enrollment form (contract)  and later additional send by post signed by the parents

Language tests

 

It is necessary to fill in and send online language test.

Permits

  • Permit No. 342/19 for the provision of tourism services  See
  • Insurance guarantees stipulated in the Tourism Services  See