Zezwolenia

LEKTOR Travel  sp.z o.o. posiada zezwolenie na świadczenie usług turystycznych (nr 610/4) oraz gwarancje ubezpieczeniowe przewidziane ustawą o usługach turystycznych.

LEKTOR jest członkiem Dolnośląskiej Izby Turystyki oraz posiada Akredytację Kuratorium w zakresie nauczania języków obcych.
 

LEKTOR posiada także wszystkie aktualne zezwolenia na prowadzenie poszczególnych placówek na podstawie stosownego zgłoszenia do Kuratorium.

Zgodnie z przepisami LEKTOR występuje o wydanie takiego zezwolenia na 30 dni przed uruchomieniem pierwszego turnusu.