Pobierz dokumenty

   

    

   Rezerwacja obozów i kolonii  - LEKTOR Travel


   Karta zgłoszeniowa

   Uwaga! Karta zgłoszeniowa jest podstawą do przyjęcia na obóz / kolonie. Kartę należy wysłać online oraz dodatkowo pocztą tradycyjną wraz z podpisem rodziców, ponieważ jest to dokument wymagany przez kuratorium.


   Testy językowe

   Uczestnicy obozów i kolonii językowych są proszeni o wysłanie wypełnionego testu, który pozwoli na ustalenie poziomu zaawansowania.
   Osoby, które uczestniczyły w koloniach /obozach językowych LEKTORA w poprzednich latach, nie muszą przesyłać testu językowego.

   Zezwolenia - LEKTOR Travel

   • Zezwolenie na świadczenie usług turystycznych (nr 610/4)  Zobacz
   • Gwarancje ubezpieczeniowe  Zobacz
   • Akredytacja Kuratorium  Zobacz

    

   How to book language camps

   • Online booking  Fill in
   • Terms & conditions-language-camps  See

   Documents

   After receiving the confirmation it is necessary to fill in and send online Enrollment form (contract)  and later additional send by post signed by the parents

   Language tests

   It is necessary to fill in and send online language test.

   Permits

   • Permit No. 342/19 for the provision of tourism services  See
   • Insurance guarantees stipulated in the Tourism Services  See