Olivier z Niemiec

Kilkuktrotny uczestnik obozów językowych LEKTORA w Dźwirzynie.

Olivier przyjechał z Niemiec i był bardzo zadowolony z całego pobytu w Polsce.

Zobacz także

uczestnicy z całego świata