Karta zgłoszeniowa

Wypełnij kartę zgłoszeniową online i wyślij, następnie wydrukuj i przyślij do LEKTORA także pocztą tradycyjną z podpisem rodzica / opiekuna prawnego (wymóg Kuratorium)

Dane uczestnika

Dane dotyczące wyjazdu

Informacje o stanie zdrowia uczestnika

Czy dziecko było szczepione przeciwko (jeśli tak, podać rok szczepienia):

Umowa zawierana jest między LEKTOR Travel sp. z o.o. ul. Oławska 25 we Wrocławiu i

Jestem zdecydowany na udział w kolonii/ obozie i zobowiązuję się dokonać wpłaty za wyjazd w ciągu 5 dni od otrzymania potwierdzenia przyjęcia rezerwacji oraz do wysłania wypełnionej karty zgłoszeniowej wraz z testem.
Warunki uczestnictwa w obozach/ koloniach
Akceptuję warunki umowy
oraz, że akceptuję je, co potwierdzam własnoręcznym podpisem. Oświadczam także, że podałem/-am wszystkie znane mi ważne informacje zdrowotne potrzebne do zapewnienia mojemu dziecku właściwej opieki podczas pobytu na obozie/kolonii.
Miejscowość
Dnia